Search Results for: Grenelle

Grenelle eraikuntza-planaren balantzea (2020rako bide-orria, Frantziako eraikuntza- eta etxebizitza-sektorearen eraginkortasun energetikoaren alorrekoa)

Ingurumeneko Grenelle Foroaren (Frantziako eraikuntza- eta etxebizitza-industriako foroa) balantze-dokumentua aurkeztu du Frantziako Ekologia, Garapen Jasangarri, Garraio eta Etxebizitzako ministroak. Frantzian energia gehiena kontsumitzen duen sektore ekonomikoa da eraikuntza: azken energiaren guztizko kontsumoaren % 40 baino gehiago eta berotegi-efektuko gasen emisioen … Continue reading

Posted in Azterlan sektorialak | Tagged , | Leave a comment

Balance del Plan de construcción Grenelle, hoja de ruta hasta el 2020, de eficiencia energética en el sector de la Construcción y la Vivienda en Francia

El Ministro de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda de Francia ha presentado un documento sobre el balance del Foro de Grenelle de Medio Ambiente en la industria de la construcción y la vivienda francesa. La edificación, el sector económico … Continue reading

Posted in estudios sectoriales | Tagged , | Leave a comment

Txostena, frantsesez: Frantziako bizitegi-parkearen azterketa zehatza

Dokumentuaren jatorrizko izenburua: Analyse détaillée du parc résidentiel existant. «Règles Grenelle de l’Environnement Art 2012» frantzes programaren dokumentuak Frantziako higiezin bizitegi-parkeari buruzko datuak eta horren azterketa dakartza. Dokumentua berriaren iturrian eskuragarri dago. Grenelle  Eraikuntza planari buruz Eraikalen zenbait berry jaso … Continue reading

Posted in Dokumentuak | Tagged , | Leave a comment

Informe, en francés, análisis detallado del parque de viviendas de Francia

El título original del documento es: Analyse détaillée du parc résidentiel existant . Este documento del programa francés «Règles Grenelle de l’Environnement Art 2012» proporciona datos y análisis sobre el parque inmobiliario residencial en Francia. El documento está accesible desde … Continue reading

Posted in Documentos | Tagged , | Leave a comment

Birgaitzeari buruzko estatu-mailako eztabaida bat egiteko prestatzen ari da Frantzia

“Bâtiment Durable” (eraikuntza jasangarria) frantziar plana birgaitze energetikoari buruzko estatu-mailako eztabaida bat prestatzen ari da. 2012ko irailaren 14an eta 15ean egindako batzarrean, Frantziako Errepublikaren Presidenteak eta Frantziako Lehen Ministroak herrialdeko eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzeko plan bat diseinatzea adostu zuten, urtean milioi … Continue reading

Posted in Eraginkortasun energetikoa, Hausnarketak, Legegintza, Praktika Onak | Tagged | Leave a comment

Francia se prepara para un debate nacional sobre rehabilitación

El Plan francés “Bâtiment Durable” (construcción sostenible) prepara un debate nacional sobre la rehabilitación energética. Tras la conferencia celebrada el 14 y 15 de septiembre de 2012, el Presidente de la República de Francia y el Primer Ministro francés acordaron … Continue reading

Posted in Buenas Prácticas, Eficiencia energética, Legislación, Reflexiones | Tagged | Leave a comment

Dokumentua, frantsesez: Ikerketa – 2020rako ibilbide-orria

Dokumentuaren jatorrizko izenburua: Recherche – Feuilles de route pour l’horizon 2020. CSTBren (Frantziako Eraikuntzaren Teknologia Zentroa) txostenak 2020. urtera begirako eraikuntza-sektorearentzako ibilbide-orria aurkezten du. Arlo hauek lantzen dira: hiri jasangarriak; eraikin jasangarriak; eraikinen erabilera; osasuna eta erosotasuna; segurtasunaren eta arriskuen … Continue reading

Posted in Dokumentuak | Tagged , | Leave a comment

Documento, en francés, Investigación – hoja de ruta para el 2020

El título original del documento es, Recherche – Feuilles de route pour l’horizon 2020. Este informe del CSTB (Centro Tecnológico francés de la construcción) presenta hojas de rutas para el sector de la construcción hacia el horizonte del 2020. Las … Continue reading

Posted in Documentos | Tagged , | Leave a comment

«Erregulazioa eta klima-aldaketa: energia-eraginkortasuna Europako eraikinetan» txostena

IESEren Public-Private Sector Research Center-ek  egindako ikerketaren eta aldian behingo azterketaren parte da txosten hori. Erregulazioak merkatuetan duen eragina ulertzea du xede, eta, horrekin batera, profesionalen, legegileen eta akademikoen arteko eztabaidari laguntzea. Klima-aldaketa eta berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko erregulazioak eraikinen … Continue reading

Posted in Dokumentuak, eraginkortasun energetikoa, Legegintza | Tagged , | Leave a comment

Informe «Regulación y Cambio Climático: Eficiencia Energética en Edificios en Europa»

Este informe es parte de la investigación y el análisis periódico que el Public-Private Sector Research Center del IESE  realiza con el objetivo de comprender los efectos de la regulación en los distintos mercados y así contribuir al debate entre … Continue reading

Posted in Documentos, eficiencia energética, Legislación | Tagged , | Leave a comment