Monthly Archives: noviembre 2011

Documento, en inglés: Los edificios europeos bajo el microscopio

El título original del documento es European Buildings under the Microscope, realizado por el BPIE; Buidings Performance Institute Europe.

Continue reading

Posted in Documentos, eficiencia energética | Tagged , , , , | Leave a comment

Casas temporales de hasta tres alturas realizadas con contenedores marinos en Japón para los afectados por el tsunami.

En el pueblo japonés de Onagawa, construido por el arquitecto Shigeru Ban Continue reading

Posted in Industrialización | Tagged , , | Leave a comment

Neurketa akustikoak, etxebizitza-eraikinetan EKT OD-HZren eskakizunak betetzen diren ikusteko

Sustapena eraiki zen garaian, OD-HZ oinarrizko dokumentua ez zen nahitaez bete beharrekoa; hala ere, eraikina dokumentu horretako eskakizunak betetzeko diseinatu zen, eta prestazio akustikoen maila altua lortzen saiatu zen. Continue reading

Posted in Dokumentuak, Kalitate-kontrola obretan, Kontrol akustikoa | Tagged | Leave a comment

Radiaglass, kristaleria aktiboa

Eraikinak barrutik gehiegi berotzea saihesten du RadiaGlass kristaleria-sistemak, ura zirkulazioan darabilen kamera baten bidez. Continue reading

Posted in Produktu berriak | Tagged , , | Leave a comment

Liburu baten idazketan parte hartzea: Etxebizitzen arkitektura eta eraikuntza modularra Espainian

Linkedin sare soziala erabiltzen da liburu hori idazten parte hartzeko Continue reading

Posted in Industrializazioa | Tagged , | Leave a comment

Espainiako klima-eremu desberdinetako sailkapen energetikoaren ondoriozko eraikuntza-kostuak eta energia-kontsumoak ebaluatzea

PRECOST&E azterlanaren ondorioak; eraikinen eraginkortasun energetikoari buruzkoa da azterlana, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoak egina, eta ASPRIMA Fundazioak, Fundación ASPRIMA, GAS NATURAL FENOSA, UPONOR eta URSA-Pladur-ek sustatua Continue reading

Posted in Dokumentuak, eraginkortasun energetikoa | Tagged , , , , | Leave a comment

Eraikinak lurraren mailatik abiatuta egiteko aukera emango lukeen proiektua

Altzairu forjatu aurrefabrikatuak bata bestearen atzetik jasotzean datza metodo hau. Obren egikaritze-denboraren % 50 eta kostuaren % 30 aurreztea ekarriko du. Sistema ikerketa-aldian dago oraindik, eta ez du izan egiazko aplikaziorik Continue reading

Posted in Doktore Tesiak, I+D Proiektuak, Industrializazioa, Patenteak | Tagged , | Leave a comment

Mediciones acústicas para verificar el cumplimiento de las exigencias del CTE DB-HR en edificio de viviendas

En la fecha de construcción de la promoción no era de obligado cumplimiento el Documento Básico DB-HR, no obstante, el edificio se diseñó para cumplir con las exigencias reflejadas en el documento citado, tratando de obtener un alto nivel de prestaciones acústicas. Continue reading

Posted in Control acústico, Control calidad obras, Documentos | Tagged | Leave a comment

Radiaglass, acristalamiento activo

RadiaGlass es un sistema de acristalamiento que evita el sobrecalentamiento interior de los edificios gracias a una cámara con agua en circulación Continue reading

Posted in Nuevos productos, Patentes | Tagged , , , | 2 Comments

Participación en la escritura del libro: Arquitectura y construcción modular de viviendas en España

Uso de la red social Linkedin para colaborar en la escritura de este libro Continue reading

Posted in Industrialización | Tagged , | Leave a comment