Monthly Archives: febrero 2015

Planta Experimental de instalaciones térmicas en edificios del Área de Térmica del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación.

En el año 2005 se aprobó el Convenio de Colaboración entre la entonces denominada Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea con el objetivo de desarrollar el Área … Continue reading

Posted in Área Térmica, LCCE | Tagged , , , | Leave a comment

Eraikuntza-irtenbideen datu akustikoen datu-basearen bertsio berria: dBMat-Índices globales-V4

Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzaren Kalitatearen Kontrolerako Laborategiko Akustika Arloak datu akustikoen «dBMat-Índices Globales» datu-basearen bertsio berri bat argitaratu du (4. bertsioa). Ateen isolamendu akustikoari buruzko datuak gehitu zaizkio datu-baseari; hala, beste kategoria bat dago lehendik zeudenez gain, hala nola hormak, estaldurak, … Continue reading

Posted in Gidariak eta erremintak | Tagged , , | Leave a comment

Nueva versión de la Base de datos acústicos de soluciones constructivas: dBMat-Índices globales-V4

El Área de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, ha editado una nueva versión (versión 4) de la base de datos acústicos ‘dBMat-Índices Globales’. Se ha ampliado con datos de aislamiento acústico de … Continue reading

Posted in Guías y herramientas, LCCE | Tagged , , | Leave a comment

Akustika kontrolatzeko Oinarrizko Gida: Lanen exekuzioa eta obra bukatua

Eusko Jaurlaritzaren Kalitate Kontrolerako Laborategiko Akustika Arloak Akustika kontrolatzeko Gida hau argitaratu du. EAEko eraikinen kalitate akustikoa kontrolatzen laguntzeko tresna gisa prestatu da gida hau, bai exekuzio-faserako, bai amaierako egiaztapenerako ere. Eraikinen eraikuntzan kontrola egoki egiteko informazioa biltzen da gidan. … Continue reading

Posted in Gidariak eta erremintak | Tagged , | Leave a comment

Guía Básica para el control acústico: ejecución de obra y obra terminada

El Área de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno Vasco ha editado esta Guía de Control Acústico. La guía se concibe como una herramienta de apoyo para el control de la calidad acústica de los edificios del … Continue reading

Posted in Guías y herramientas, LCCE | Tagged , | Leave a comment